Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Φίλτρο αέρα

651 Προϊόν(τα)

ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 48 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 175 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 245 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 175 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 53 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 202 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 273 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 202 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 242 mm
 • Πλάτος [mm]: 188 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 62 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 181 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 233 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 181 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 238 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 92 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 165 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 92 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 50 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 156 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 203 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 156 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 283 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 233 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 2 [mm]: 121 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 62 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 230 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 287 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 230 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 364 mm
 • Πλάτος [mm]: 185 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 287 mm
 • Πλάτος [mm]: 156 mm
 • Υψος [mm]: 45 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 200 mm
 • Πλάτος [mm]: 94 mm
 • Υψος [mm]: 49 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 300 mm
 • Πλάτος [mm]: 171 mm
 • Υψος [mm]: 35 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 186 mm
 • Πλάτος [mm]: 140 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 279 mm
 • Πλάτος [mm]: 218 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 47 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 253 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 325 mm
 • Πλάτος [mm]: 167 mm
 • Υψος [mm]: 30 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 285 mm
 • Πλάτος [mm]: 249 mm
 • Υψος [mm]: 73 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 295 mm
 • Πλάτος [mm]: 183 mm
 • Υψος [mm]: 55 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 377 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 109 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 348 mm
 • Πλάτος [mm]: 205 mm
 • Υψος [mm]: 57 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 213 mm
 • Πλάτος [mm]: 220 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 228 mm
 • Πλάτος [mm]: 294 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 598 mm
 • Πλάτος [mm]: 171 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm
 • Ύψος 1 [mm]: 61 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 335 mm
 • Πλάτος [mm]: 102 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 247 mm
 • Πλάτος [mm]: 155 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 315 mm
 • Πλάτος [mm]: 277 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 320 mm
 • Πλάτος [mm]: 151 mm
 • Υψος [mm]: 41 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 257 mm
 • Πλάτος [mm]: 184 mm
 • Υψος [mm]: 57 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 326 mm
 • Πλάτος [mm]: 252 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 281 mm
 • Πλάτος [mm]: 123 mm
 • Υψος [mm]: 49 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 288 mm
 • Πλάτος [mm]: 188 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 378 mm
 • Πλάτος [mm]: 156 mm
 • Υψος [mm]: 56 mm
 • Πλάτος 1 [mm]: 120 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 345 mm
 • Πλάτος [mm]: 136 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 432 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 112 mm
 • Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 119 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 80 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 419 mm
 • Πλάτος [mm]: 227 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 310 mm
 • Πλάτος [mm]: 155 mm
 • Υψος [mm]: 43 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 298 mm
 • Πλάτος [mm]: 235 mm
 • Υψος [mm]: 51 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 243 mm
 • Πλάτος [mm]: 178 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 267 mm
 • Πλάτος [mm]: 148 mm
 • Υψος [mm]: 45 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 282 mm
 • Πλάτος [mm]: 99 mm
 • Υψος [mm]: 60 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 377 mm
 • Πλάτος [mm]: 148 mm
 • Υψος [mm]: 64 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 254 mm
 • Πλάτος [mm]: 213 mm
 • Υψος [mm]: 69 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 180 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 72 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 107 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 72 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 325 mm
 • Πλάτος [mm]: 135 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 135 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 50 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 91 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 300 mm
 • Πλάτος [mm]: 155 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 307 mm
 • Πλάτος [mm]: 122 mm
 • Υψος [mm]: 43 mm

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 307 mm
 • Πλάτος [mm]: 135 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 217 mm
 • Πλάτος [mm]: 168 mm
 • Υψος [mm]: 34 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 220 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 86 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 128 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 86 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 322 mm
 • Πλάτος [mm]: 152 mm
 • Υψος [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 211 mm
 • Πλάτος [mm]: 200 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 300 mm
 • Πλάτος [mm]: 155 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 221 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 136 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 68 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 263 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 70 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 119 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 354 mm
 • Πλάτος [mm]: 103 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 186 mm
 • Πλάτος [mm]: 78 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 225 mm
 • Πλάτος [mm]: 165 mm
 • Υψος [mm]: 43 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 267 mm
 • Πλάτος [mm]: 213 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 375 mm
 • Πλάτος [mm]: 192 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 361 mm
 • Πλάτος [mm]: 81 mm
 • Υψος [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 243 mm
 • Πλάτος [mm]: 192 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 358 mm
 • Πλάτος [mm]: 152 mm
 • Υψος [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 284 mm
 • Πλάτος [mm]: 190 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 174 mm
 • Πλάτος [mm]: 219 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 235 mm
 • Πλάτος [mm]: 201 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 247 mm
 • Πλάτος [mm]: 120 mm
 • Υψος [mm]: 51 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 280 mm
 • Πλάτος [mm]: 180 mm
 • Υψος [mm]: 57 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 291 mm
 • Πλάτος [mm]: 211 mm
 • Υψος [mm]: 38 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 340 mm
 • Πλάτος [mm]: 143 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 284 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 84 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 163 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 84 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 257 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 106 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 150 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 106 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 462 mm
 • Πλάτος [mm]: 86 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 268 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 69 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 108 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 69 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 91 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 234 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 296 mm
 • Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 228 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 234 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 2 [mm]: 166 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 355 mm
 • Πλάτος [mm]: 265 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 249 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 77 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 133 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 258 mm
 • Πλάτος [mm]: 118 mm
 • Υψος [mm]: 44 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 290 mm
 • Πλάτος [mm]: 258 mm
 • Υψος [mm]: 53 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 425 mm
 • Πλάτος [mm]: 95 mm
 • Υψος [mm]: 55 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 395 mm
 • Πλάτος [mm]: 182 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 150 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 59 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 124 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 94 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 69 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 170 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 290 mm
 • Πλάτος [mm]: 246 mm
 • Υψος [mm]: 37 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 270 mm
 • Πλάτος [mm]: 112 mm
 • Υψος [mm]: 36 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 494 mm
 • Πλάτος [mm]: 85 mm
 • Υψος [mm]: 56 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 290 mm
 • Πλάτος [mm]: 258 mm
 • Υψος [mm]: 43 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 161 mm
 • Πλάτος [mm]: 197 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 249 mm
 • Πλάτος [mm]: 113 mm
 • Υψος [mm]: 53 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 256 mm
 • Πλάτος [mm]: 250 mm
 • Υψος [mm]: 35 mm

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 300 mm
 • Πλάτος [mm]: 240 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 270 mm
 • Πλάτος [mm]: 250 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 206 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 70 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 154 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 200 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 143 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 79 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 197 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 143 mm
 • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 69 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 207 mm
 • Πλάτος [mm]: 193 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 366 mm
 • Πλάτος [mm]: 131 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 359 mm
 • Πλάτος [mm]: 147 mm
 • Υψος [mm]: 43 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 307 mm
 • Πλάτος [mm]: 153 mm
 • Υψος [mm]: 60 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 303 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 97 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 169 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 239 mm
 • Πλάτος [mm]: 141 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 254 mm
 • Πλάτος [mm]: 177 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 293 mm
 • Πλάτος [mm]: 224 mm
 • Υψος [mm]: 52 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 312 mm
 • Πλάτος [mm]: 190 mm
 • Υψος [mm]: 58 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 322 mm
 • Πλάτος [mm]: 128 mm
 • Υψος [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 239 mm
 • Πλάτος [mm]: 170 mm
 • Υψος [mm]: 31 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 171 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 74 mm
 • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 143 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 219 mm
 • Πλάτος [mm]: 167 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 276 mm
 • Πλάτος [mm]: 168 mm
 • Υψος [mm]: 34 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 290 mm
 • Πλάτος [mm]: 148 mm
 • Υψος [mm]: 49 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 286 mm
 • Πλάτος [mm]: 150 mm
 • Υψος [mm]: 57 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 285 mm
 • Πλάτος [mm]: 227 mm
 • Υψος [mm]: 47 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 247 mm
 • Πλάτος [mm]: 193 mm
 • Υψος [mm]: 66 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 212 mm
 • Πλάτος [mm]: 199 mm
 • Υψος [mm]: 68 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 267 mm
 • Πλάτος [mm]: 262 mm
 • Υψος [mm]: 32 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN KOREA

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 250 mm
 • Πλάτος [mm]: 164 mm
 • Υψος [mm]: 52 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 317 mm
 • Πλάτος [mm]: 114 mm
 • Υψος [mm]: 59 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 246 mm
 • Πλάτος [mm]: 184 mm
 • Υψος [mm]: 67 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 331 mm
 • Πλάτος [mm]: 144 mm
 • Υψος [mm]: 41 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 270 mm
 • Πλάτος [mm]: 139 mm
 • Υψος [mm]: 33,5 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 230 mm
 • Πλάτος [mm]: 160 mm
 • Υψος [mm]: 36 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 295 mm
 • Πλάτος [mm]: 231 mm
 • Υψος [mm]: 46 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 273 mm
 • Πλάτος [mm]: 313 mm
 • Υψος [mm]: 52 mm
 • Πλάτος 1 [mm]: 135 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 300 mm
 • Πλάτος [mm]: 234 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 312 mm
 • Πλάτος [mm]: 275 mm
 • Υψος [mm]: 42 mm
 • Πλάτος 1 [mm]: 187 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 324 mm
 • Πλάτος [mm]: 256 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Υψος [mm]: 498 mm
 • Εσωτερική διάμετρος [mm]: 109 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 314 mm
 • Πλάτος [mm]: 146 mm
 • Υψος [mm]: 50 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 274 mm
 • Πλάτος [mm]: 162 mm
 • Υψος [mm]: 30 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 309 mm
 • Πλάτος [mm]: 152 mm
 • Υψος [mm]: 70 mm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

MADE IN EU

Αποτέλεσμα από:

 • Μήκος [mm]: 308 mm
 • Πλάτος [mm]: 153 mm
 • Υψος [mm]: 45 mm